video týdne: Studenti zpívají Bohu - I saw the Light

Novinky

Redakce ukončila činnost (publikováno: 4.1.2015)

Stávající dobrovolná redakce DekanstviDecin.cz oznamuje ukončení své činnosti. Našim čtenářům a přispěvovatelům děkujeme za přízeň v minulých letech.

 

Akce v týdnu 29. prosince - 4. ledna (publikováno: 28.12.2014)

Silvestr v Křížovce - poslední mše svatá v roce 2014 v 16 hodin v kostele Povýšení Sv. Kříže s krátkou adorací, následuje večírek na faře: film Milióny (rodinná komedie o chlapci, kterému spadlo do klína čtvrt milionu liber), film K2 (dobrodružný film o výstupu na druhou nejvyšší horu světa); YouTube party (písničky na přání); od 23 hodin modlitba v kostele Sv. Václava a Blažeje; o půlnoci přivítání roku 2015 opět na faře v Křížovce.
Tříkrálový průvod - od 3. do 11. ledna 2015 proběhne v Děčíně Tříkrálová sbírka, malým koledníkům požehná  P. Vojtěch Suchý, SJ a to v sobotu 3. ledna (kostel Sv. Františka z Assisi, 16:30), následovat bude průvod Tří králů na koních a velbloudu (17:00), který bude zakončen setkáním s Jezulátkem (živý obraz u kostela Povýšení Sv. Kříže). Součástí programu je historický šerm, pěvecké sbory aj. Na průvod se mohou děti připravovat na zámku při čtení pohádek a výrobě tříkrálových korun již od 14 hodin.
Změny bohoslužeb - obvyklý pořádek mší svatých dozná v tomto týdnu značných změn a to nejen z důvodu Nového roku (resp. svátku Matky Boží, Panny Marie).
Lectio divina - vedle již existující modlitební skupiny (breviář na zámku, úterý 19:30) vzniká nová mužská parta, která se rozhodla postavit se proti zlým časům čtením Písma Svatého a rozjímáním nad ním. Skupinu vede Martin Jarolím a tento týden se sejde na faře v Křížovce v pondělí v 16:30. Všichni pánové jsou zváni. Bližší instrukce k modlitbě Lectio divina jsou ZDE.
Legenda se loučí - legendární varhanice paní Anna Jurečková již od ledna 2015 na základě svého oznámení nebude vykonávat výpomoc na kůru kostela Sv. Václava a Blažeje. Za její dosavadní působení jí patří velké díky !!
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Pozvánka na "Rybovku" v Křížovce (publikováno: 21.12.2014)

Moderní historie uvádění České mše Vánoční Jakuba Jana Ryby v děčínském chrámě Povýšení Sv. Kříže sahá do roku 1987, kdy  ji pod taktovkou Miloše Boka provedli pražští umělci, a pak již rok co rok pod taktovkou jazzmana, trumpetisty a děčínské osobnosti Pavla Jiráska (dnes penzista na Maxičkách). Nicméně jádro sboru (složené z členů Děčínského pěveckého sboru a Děčínského symfonického orchestru a posílené o "skalní" příznivce, kteří nikdy nevynechají) zůstává již desítky let stejné. A tak se schází báječná muzikanská ekumenická parta složená z římských katolíků, protestatů, židů i "věřících" bez vyznání, aby společně obohatili vánoční atmosféru a bohoslužbu v tomto ústředním děčínském chrámu. Houslista MUDr. Pavel Čejka (Českobratrská církev) nikdy nevynechal. Barytonista Michal Horský (židovská obec) taktéž. Violoncellista Mgr. Milan Mrkus (evangelík) obohacuje mnoho děčínských akcí jako hudebník. Profesor Konzervatoře v Teplicích Mirek Polák (viola), profesor Tomáš Denkstein (bas), Milan Suchánek (tenor), příležitostný houslista Tonda Votápek či Zuzka Sladká, pěvci Jílovského komorního sboru, Jan Záhora ml. za hracím stolem... A když už tak bilancuji, je vhodné vzpomenout i ty místní umělce, kteří nás předešli na věčnost (prof. Urbánek, prof. Slomek) a na ty, kteří již v Děčíně nebydlí (prof. Waldmann, Jan Marek). Nechť je mi prominuto, jestli jsem na někoho zapomněl. Tedy přijměte i Vy srdečné pozvání na letošní "Rybovku", která bude provedena v rámci mše svaté 26.12. (sv. Štěpán) v chrámě Povýšení Sv. Kříže od 10 hodin.
Autor: Jan Záhora st.
 

Akce v týdnu 22. - 28. prosince (publikováno: 21.12.2014)

* Ještě jsme v adventu - v pondělí v 9:00 ozdobíme stromek v kostele Sv. Františka z Assisi, v úterý ráno v 7:00 si zde při mimořádné mši svaté, kterou již bude sloužit R.D. František Jirásek zazpíváme roráty.
* Průvod k betlému - od Křesťanské základní školy Nativity v Křešicích vychází v úterý v 16 hodin průvod k živému betlému v areálu Palme, součástí akce je dramatické ztvárnění událostí před 2000 lety.
Půlnoční a "půlnoční" - mše sv. před svátkem Narození Páně se konají ve farnostech: Arnoltice, Benešov n. Pl., Děkanství Děčín, Hřensko (!), Jílové, Podmokly, Těchlovice. V Dolním Žlebu se v kostele Nejsvětější Trojice v 15 hodin sejdou rodiny zazpívat si koledy s dětmi.
* Rybovka 4x jinak - milovníky duchovní hudby jistě potěší možnost poslechnout si Českou mši Vánoční Jakuba Jana Ryby v několikerém provedení. Tři "Rybovky" řídí Miloš Bok (Benešov n. Pl., Horní Prysk, Jílové - pokaždé v jiném obsazení) a jednu Pavel Jirásek (Křížovka).
Mnoho dalších akcí - výstavy betlémů, koncert v kostele v Benešově n. Pl., vánoční pohoštění pro lidi bez domova (fara Křížovka) aj.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 15. - 21. prosince (publikováno: 14.12.2014)

Betlémské světlo - na zámek v Děčíně přinesou skauti světlo až z Betléma. Můžete si pro něj dojít se svými lucernami v sobotu v 15 hodin a při té příležitosti s dětmi shlédnout pohádku o medvídcích.
Koncert v Jílovém - již 4. adventní koncert se koná v sobotu v kostele Nejsvětější Trojice od 14 hodin. Účinkuje Renata Mužiková Vrátná, pěvkyně narozená v Jílovém. Vstup je volný.
Duchovní obnova pro všechny - generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR pořádá v Horní Polici adventní duchovní obnovu. Na programu v 9:00 katecheze a příležitost ke svátosti smíření, v 11:00 mše svatá, 12:00 oběd, 13:00 koncert, 13:30 pobožnost k P. Marii, 14:00 závěrečné požehnání.
Mariánské večeřadlo - každou sobotu v 19 hodin se již po mnoho let koná v kostele Sv. Václava a Blažeje modlitební setkání založené na knize poselství „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“. Poselství obdržel italský kněz Don Stefano Gobbi. Bližší informace ZDE. Na programu je čtení z knihy, modlitba růžence, chvály, díky a prosby.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.

 

Akce v týdnu 8. - 14. prosince (publikováno: 7.12.2014)

* Mimořádné mše - mimořádné bohoslužby v pondělí o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného: v kostele Povýšení Sv. Kříže v 9:30 (mše v 7:30 se posouvá na 9:30 z důvodu vikariátní konference) a v 18:00; dále v Benešově nad Ploučnicí v 17:30 (zde se však páteční mše sv. nekoná).
* Filmový klub - v pátek na faře na Husově nám. se hraje americký film Kouzlo Krásného Ostrova (The Magic of Belle Isle - USA, 2012, 109 min.) - romantická komedie na vážné téma s Morganem Freemanem v hlavní roli. Všichni jsou srdečně zváni.
Úklid kostela - opět pravidelný úklid kostela Sv. Václava a Blažeje spojený s posezením u čaje a dobrot. Začátek v 8:15.
* Zpěvy v duchu Taizé - společné adventní zpívání v ekumenickém duchu (sbližování křesťanských církví) se koná v kapli Sv. Jiří na zámku Děčín v neděli v 18 hodin.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce na Sněžníku (publikováno: 1.12.2014)

VI. tradiční rozsvěcení vánočního stromku u kaple Jména Panny Marie se koná na Sněžníku v sobotu 6.12.2014 od 16 hodin. Připraven je bohatý program zahrnující setkání s Čertem a Mikulášem, rozsvícení vánočního stromu, pražskou mobilní zvonkohru (účinkuje virtuózní Rosemarie Seuntiëns z Holandska) a ohňostroj. Vstupné je dobrovolné a bude kompletně věnováno na opravu kaple. Sněžník spadá historicky pod římsko-katolickou farnost Jílové, o rekonstrukci kaple se stará občanské sdružení Přátelé děčínského Sněžníku - facebookové stránky ZDE.

 

Papež: Evropa je unavená babička (publikováno: 30.11.2014)

Papež František I. navštívill ve Štrasburku sídla Evropského parlamentu a Rady Evropy. Přednesl zde své projevy, ve kterých zhodnotil současnou situaci, v níž se Evropa nachází, poukázal na možné řešení jejích nemocí a upozornil na nebezpečná "neznámá impéria". Přinášíme Vám odkazy na plná znění jeho projevů a přidáváme odkaz na závěrečnou tiskovou konferenci v letadle. Pro méně zasvěcené (a bude nás asi hodně) je třeba dodat, že Evropský parlament je parlamentem Evropské unie (kde dalšími orgány jsou např. Evropská rada a Rada Evropské unie). Naproti tomu Rada Evropy je zcela jinou institucí, která má své vlastní parlamentní shromáždění.
 

Hledáme koledníky a strážce pokladů (publikováno: 30.11.2014)

Od 3. do 11. ledna 2015 proběhne v Děčíně Tříkrálová sbírka, na kterou se vypraví malí koledníci v doprovodu rodičů a jiných strážců pokladniček. Koledníkům požehná P. Vojtěch Suchý, SJ a to 3. ledna (kostel Sv. Františka z Assisi, 16:30), následovat bude průvod tří králů na koních a velbloudu (17:00), který bude zakončen setkáním s Jezulátkem (živý obraz u kostela Povýšení Sv. Kříže). Pro naplnění dobročinného účelu (pomoc nemocným dětem) však zatím není dostatek koledníčků, ale zejména vedoucích jednotlivých skupinek. Pokud můžete pomoci s koledováním, ozvěte se prosím p. Vavřičkovi na tel. 775 862 635. 
 

Akce v týdnu 1. - 7. prosince (publikováno: 30.11.2014)

Mikuláš ztratil plášť - mikulášská nadílka spojená s dětskými divadelním představením začíná v neděli v 15 hodin v kostele Sv. Václava a Blažeje. Děti, přijďte v hojném počtu.
* Bohoslužby - od pondělí do soboty budou v Děčíně I a Těchlovicích místo mší svatých bohoslužby slova, které povede Ing. Antonín Kuba. V Arnolticích se páteční bohoslužba nekoná. Sobota je opět první sobotou v měsíci, pojede se tedy na pouť do Horní Police, kde mše sv. začína v 10 hodin.
Shromáždění církví - společné shromáždění děčínských evangelikálních církví se koná ve čtvrtek v 18 hodin v modlitebně Adventistů sedmého dne, která je na adrese Úzká 238/10. Program: chvály, modlitby za město a další, účinkuje hudební skupina KS Děčín. Zváni jsou i katolíci !!
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 24. - 30. listopadu (publikováno: 23.11.2014)

První adventní neděle - začíná čas adventní - WARNING !!! O příchodu Spasitele máme rozjímat v radostném očekávání, nikoli jako zběsilé uklízečky.
Pouť do Bělé - v sobotu od 17 hodin se v  kostele  Sv. Františka Xaverského v Bělé koná poutní mše svatá. Celebruje P. František Hylmar, SJ - bývalý provinciál Tovaryšstva Ježíšova, jenž v současnosti působí jako superior a rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně Liturgii doprovodí Děčínský chrámový sbor.
Celebrita požehná Děčínu - v rámci rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Děčíně v neděli v 17 hodin se ujme požehnání mediálně známý římsko-katolický kněz P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik, děkan lanškrounský; bohatý doprovodný program již od 14:00 (např. Jaroslav Uhlíř).
Adventní koncerty - první várka adventních koncertů sestává z koncertu Děčínského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jiřího Holubce (kostel Sv. Václava a Blažeje) a sboru Collegium Verbascum, který přednese renesanční a české raně barokní písně (kaple Sv. Jiří - zámek Děčín). Oba koncerty začínají v neděli v 18 hodin.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 17. - 23. listopadu (publikováno: 16.11.2014)

Děti vyrábějí dárky - v pondělí od 9 do 12 hodin budou děti na faře v Křížovce vyrábět vánoční dárky, výtěžek z prodeje těchto dárků bude věnován do Zambie adoptovaným dětem.
Mimořádná mše sv. - v pondělí od 11 hodin se koná zádušní mše sv. za paní Margitu Bamboschkovou, která zemřela 8.11.2014 ve věku 61 let; pracovala jako poštovní doručovatelka. Mše se uskuteční v kostele Povýšení Sv. Kříže, pondělní mše sv. v 7:30 se zde koná rovněž.
* Úklid v Bělé - přijďte pomoci připravit kostel  Sv. Františka Xaverského v Bělé na poutní mší svatou (29.11.). Uklízet se bude v sobotu (22.11.) od 9 hodin.
Pouť na Jalůvčí - v sobotu od 9 hodin vyráží z fary v Křížovce děti i dospělí na pouť do lesa nad Jalůvčím, kde je umístěn reliéf Panny Marie Schönstattské. Cestou se uskuteční dětské soutěže.
Žehnání cimbálů hodin - v neděli (slavnost Ježíše Krista Krále) budou při mši svaté v kostele Sv. Františka z Assisi požehnány cimbály restaurovaných hodin ze severní věže kostela Sv. Václava v Rozbělesích. Unikátní možnost prohlídnout si zblízka historické předměty, které jsou nejen praktické, ale i krásné.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Nové telefonní číslo - Děkanství Děčín (publikováno: 13.11.2014)

Farní úřad Děkanství Děčín má nové telefonní číslo 731 421 144. Na tomto čísle je možné se dovolat i přímo knězi R.D. Mgr. Tomášovi Kubovi. Na původní telefonní číslo (pevná linka) se již nedovoláte.
 

Akce v týdnu 10. - 16. listopadu (publikováno: 9.11.2014)

Mimořádný úklid kostelů - po náročné údržbě varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže je zde třeba uklidit hlavní i oba boční kůry, neboť se zde 15 dní řezalo, vrtalo, brousilo... V pátek budou provedeny závěrečné testy varhan a v sobotu v 8:00 je možné začít s úklidem. Parta, která bude uklízet i kostel Sv. Václava a Blažeje, potřebuje pomoc !!! Po úklidu následuje obvyklé posezení u čaje a různých pochutin, tentokrát však na faře v Křížově ulici. Další mimořádný úklid proběhne 22.11. v Bělé, kde bude 29.11. poutní mše svatá.
Superfilm o životě mnichů - ve filmovém klubu na faře na Husově nám. si v pátek od 19 hodin promítneme film Velké ticho  (Něm., Fr., Švýc., 2005, 169 min.) o životě kartuziánských mnichů. Máte jedinečnou příležitost prožít jeden večer v jejich společnosti a dozvědět se i něco o sobě...
* Mše v Jílovém není - v neděli se mše svatá v Jílovém nekoná.
Pravidelná setkávání - opět se scházejí muži na zámku, senioři a maminky na faře v Podmoklech.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 3. - 9. listopadu (publikováno: 2.11.2014)

Mír pro Ukrajinu, Blízký východ a Afriku - čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby se zúčastnili v prvním listopadovém týdnu prosebných adoračních pobožností a za mír se alespoň krátce pomodlit také každý den v poledne.
Brigáda v Jílovém -  cílem akce je vybudovat novou odpočinkovou zónu (park) za kostelem Nejsvětější Trojice; vezměte si prac. rukavice, hrábě, krupmáč, křovinořez, motor. pilu aj.); pořádá KDU-ČSL Jílové v sobotu v 10 hodin.
Pouť do Mcel - sobotní pouť na místo, kde se Panna Maria zjevila r. 1849 dvěma děvčátkům; mši sv. celebruje J.M. can. Karel Havelka, děkan litoměřické kapituly; cestovat je možné vlakem z Děčína do Nymburka (6.04), dále busem z vlak. nádr. Nymburk (9:00); bližší informace: JUDr. V. Šleichová (tel. 774 345 037).
Pastorační farní rada - i v době pobytu R.D. Fr. Jiráska v Itálii se bude scházet pastorační rada pro farnosti Podmokly, Bělá, Javory a Dolní Žleb. Setkání rady se uskuteční v neděli v 18:45 tentokráte v kavárně Centra Pivovar. Účast věřících z uvedených farností je vítána.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 27. října - 2. listopadu (publikováno: 26.10.2014)

Mír pro Ukrajinu, Blízký východ a Afriku - čeští a moravští biskupové vyhlásili pátek 31.10.2014 Dnem půstu za mír na Ukrajině, Blízkém východě a v Africe. Věřící se dále mají v prvním listopadovém týdnu zúčastnit prosebných adoračních pobožností a za mír se alespoň krátce pomodlit také každý den v poledne.
Itálie v Děčíně - bosý karmelitán a děčínský rodák P. Pavel Michal Pauli, OCD sloužící t.č. v Itálii je v těchto dnech na návštěvě Děčína. Při této příležitosti u nás slouží i mše svaté. Můžete se s ním ještě setkat  v pondělí od 7:30 v Podmoklech, v úterý v 7:30 v Křížovce a ve středu v 7:30 opět v Podmoklech.
Setkání mužů - úterní setkávání mužů nad breviářem na děčínském zámku se trvale posouvá na 19:30. Toto úterý se mění i místo - akce se koná na faře v Křížové ulici.
Horní Police - tradiční pouť opět v sobotu, mše sv. v kostele Navštívení Panny Marie začíná v 10 hodin.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - v neděli se můžete zúčastnit dušičkových pobožností na Škrabkách a Folknářích (v obou případech v 15 hodin). 
Setkání na Mariánské louce - ekumenické setkání pod zámkem v Děčíně začíná v neděli v 17 hodin. Účinkuje Děčínský chrámový sbor.
Mše v Jílovém není - nedělní mše sv. v Jílovém se nekoná z důvodu cesty R.D. Františka Jiráska do Itálie.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Údržba varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže (publikováno: 26.10.2014)

Chvála Pánu, Panně Marii a svaté Cecilii, anoncuji roční údržbu a servis varhan Rieger Opus 315 umístěných v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně I. Jedná se o zapsanou kulturní památku České republiky zrestaurovanou v letech 2001-2003. Zahájení servisních prací bude 29.10.2014, ukončení se předpokládá 6.11.2014. Zhotovitelem je vybraný a referencovaný varhanář pan Ivan Bok z Krnova, intonaci bude provádět varhanář pan Boris Mettler. Organologický dozor Mgr. Radek Rejšek, památkový dozor PhDr. Vít Honys, technický dozor investora pí. Lenka Holavová z Magistrátu města Děčína a Jan Záhora st. Financováno je ze schváleného rozpočtu Statutárního města Děčín. Nedělní provoz nástroje 2.11. (dušičky) by s omezením mohl fungovat. 
Autor: Jan Záhora st., regenschori farnosti Děkanství Děčín I

 

Akce v týdnu 20. - 26. října (publikováno: 19.10.2014)

Naše mise v Římě - otec František Jirásek odjíždí na misi do schönstattského Mezinárodního duchovního centra Belmonte v Římě. V rámci kněžské služby zde bude mít na starosti bohoslužby, adorace a setkávání s lidmi. V jeho českých farnostech ho zastoupí P. Vojtěch Suchý SJ, selesiáni z Teplic a kněží z Ústí n. Labem. Nebudou se konat pouze pondělní a páteční mše svaté v Podmoklech - možno navštívit kostely v Děčíně 1.
Nativity - tento týden se nekonají mše svaté v Křesťanské základní škole Nativity v Křešicích.
Setkání maminek - opět v pátek se scházejí schönstattské maminky na faře u Sv. Františka z Assisi od 15:30.
Začíná zimní čas !! - ze soboty na neděli si přispíme, hodinky se ve 3:00 vracejí na 2:00
Posvěcení chrámů - slavnost Výročí posvěcení chrámů se slaví v Benešově nad Ploučnicí v pátek a v Podmoklech v neděli.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 13. - 19. října (publikováno: 12.10.2014)

Svatohubertská mše -  koná se v Jílovém v kostele Nejsvětější Trojice v neděli od 10:45 - mši svatou ke cti Sv. Huberta, patrona lesníků a myslivců, doprovodí Jílovský komorní sbor, Českokamenický pěvecký sbor a Trubači OMS Děčín. Vřele doporučujeme tuto ojedinělou slavnost s téměř Vánoční atmosférou.
Milión dětí se modlí - po celém světě se v sobotu v 9 hodin budou modlit děti růženec za jednotu a mír pod ochranu Panny Marie; více informací na www.million-kinder-beten.net
Mše se nekonají - nekoná se páteční mše svatá v Arnolticích a sobotní v Bynově
Mše za Zd. Matyse - za nedávno zesnulého profesora děčínského gymnázia, p. Zdeňka Matyse, se bude sloužit již třetí mše svatá a to v úterý v 17:30 v kostele Sv. Františka z Assisi.
Setkání seniorů - opět v úterý v 15:30 na faře na Husově náměstí.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 6. - 12. října (publikováno: 5.10.2014)

Sčítání farníků - v neděli (resp. v sobotu tam, kde nejsou v neděli mše) proběhne sčítání návštěvníků bohoslužeb. Doporučuje se navštívit kostel, kde jsme "doma". Přestože informace o účasti na nedělních bohoslužbách mají pouze částečnou vypovídající hodnotu, je zde vhodná příležitost zamyslet se, jak má společenství vůbec vypadat ???
Jako zabít ptáčka - filmový klub opět v pátek od 19 hodin na faře u Sv. Františka z Assisi. Film z roku 1962 pojednává o nelehkém soužití bělochů a černochů v Americe 30. let. V hlavní roli Gregory Peck.
Škola Nativity - úterní mše svatá se nekoná.
Úklid kostela - opět v sobotu v kostele Sv. Václava a Blažeje v 8:15. Čaj a dobroty jako vždy.
Bratři a sestry - v Děčíně máme také evangelikální křesťanské církve. Zvou na společné nedělní shromáždění v Synagoze v 9:30. Církev bratrská + Křesťanské shromáždění + Církev adventistů sedmého dne + Bratrská jednota baptistů.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 29. září - 5. října (publikováno: 28.9.2014)

Žehnání zvířátek - před kostelem Sv. Františka z Assisi v Podmoklech v sobotu v 15 hodin
Pouť ke Sv. Františkovi - poutní mši svatou v kostele Sv. Františka z Assisi celebruje v neděli v 9 hodin P. ThLic. Stanislav Přibyl, CSsR., generální vikář litoměřické diecéze, který zároveň požehná nově instalované varhany; účinkovat bude Schola KZŠ Nativity, na varhany hraje Miloš Bok
Varhanní koncert - v neděli od 16 hodin si můžete nově instalované varhany poslechnout v koncertním provedení, účinkuje Přemysl Kšica (Praha)
Pouť k Andělům strážným - neděle je plná svátečních událostí, od 13:45 začíná v Prostředním Žlebu v kapli Sv. Andělů strážných poutní bohoslužba, kterou povede P. Mgr. Petr Šleich, OCD
Pouť do Horní Police - nezapomeňte, že je zde opět první sobota v měsíci a proto i tradiční mariánská pouť, mše svatá začíná v kostele Navštívení Panny Marie v 10:00. Již jsou v provozu nové  stránky tohoto poutního místa - www.marianskapolice.cz
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 22. - 28. září (publikováno: 21.9.2014)

Svatý Václav - Děčín I - nedělní mše sv. v kostele Sv. Václava a Blažeje se nekoná v 8:00, ale až v 10:00 jako poutní (mše sv. v 10:00 v kostele Povýšení Sv. Kříže nebude)
Svatý Václav - Podmokly - v kostele Sv. Václava v Rozbělesích (Děčín, Ústecká ul.) se koná v neděli v 15:00 bohoslužba slova, kterou povede R.D. František Jirásek
Svatý Václav - Jedlka - Svatováclavské slavnosti se uskuteční v sobotu od 10:00 v Jedlce v kostele Sv. Anny - při mši svaté, kterou celebruje generální vikář litoměřické diecéze ThLic. Stanislav Přibyl, CSsR, bude požehnán zrestaurovaný obraz Sv. Barbory (vzácný oltářní obraz z kostela ve Valkeřicích, který byl za nedávného bezbožného režimu srovnán se zemí)
Kaple sv. Jiří - Posvícení - v sobotu je výročí vysvěcení kaple na zámku v Děčíně, mši sv. od 16:00 celebruje J.M. can. ICLic. Martin Davídek, kanovník litoměřické kapituly
Děčínský chrámový sbor - doprovodí sobotní Posvícení kaple Sv. Jiří i nedělní poutní mši sv. v kostele Sv. Václava a Blažeje
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 15. - 21. září (publikováno: 14.9.2014)

Mše nebude - úterní ranní mše sv. v Děčíně 1 se nekoná.
Dolní Žleb nic - tuto sobotu se neuskuteční modlitební setkání v Dolním Žlebu.
Setkání rodin - ve čtvrtek od 20:00 pokračuje setkávání rodin - tentokrát na faře v Křížové ul.
Srdce faráře arského - uctít vzácné relikvie můžete ve středu v Liberci v kostele Nalezení Sv. Kříže - program: 17:15 průvod s relikvií Sv. Jana Maria Vianneye, růženec, 18:00 mši sv. celebruje P. ThLic. Stanislav Přibyl, CSsR; 19:30 promítání filmu o životě svatého J.M.V.
Setkání děčínských církví - Křesťanské společenství Děčín pořádá ve čtvrtek od 18 hodin společné setkání děčínských křesťanů - program: chvály, modlitby za město a další; účinkuje hudební skupina KS Děčín; sál KS je na adrese Březová ul. 60 - vchod z Rakovnické ul.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 8. - 14. září (publikováno: 7.9.2014)

* Svátek Narození P. Marie - mimořádná mše sv. v Benešově n. Pl. v pondělí v 17:30, pozor, v pátek se zde mše nekoná.
Vikariátní konference - proběhne v pondělí v Podmoklech, mše sv. se koná v kostele Sv. Františka z Assisi od 9:30 - pozor, ráno v 7:00 se zde mše sv. nekoná.
Setkání seniorů - koná se v úterý mimořádně v Trmicích (15:30 kostel Narození P. Marie).
Filmový klub - opět po prázdninách na faře u Sv. Františka z Assisi v pátek od 19:00; hrajeme film Oliver Twist (V. Británie, Česko, Francie, Itálie, 2005, 130 min.) - klasický román Charlese Dickense zpracoval do filmové podoby polský režisér Roman Polanski.
Úklid kostela - úklidový team Sv. Václava a Blažeje opět v akci v sobotu v 8:15; po úklidu "teamové" posezení a pohoštění.
Požehnání kostela - na Javorech byl zrenovován kostel Sv. Prokopa a bude znovuotevřen a slavnostně požehnán v sobotu v 15:30. Mši svatou celebruje J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek, kanovník litoměřické kapituly
Boží muka a EU - v sobotu zavítá do Ludvíkovic europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová, která se zúčastní zahájení renovace místních Božích muk.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 1. - 7. září (publikováno: 31.8.2014)

Školní rok - opět mše sv. každé úterý a čtvrtek v 7 hodin v Křesťanské základní škole Nativity v Křešicích.
Pouť Horní Police -  jako každou 1. sobotu v měsíci se od 10 hodin uskuteční poutní mše sv. v kostele Navštívení Panny Marie.
Poutě Benešov n. Pl. - v neděli bude mší svatou slaven pondělní svátek Narození Panny Marie a to v 8:30 v kostele, který je podle této události pojmenován. V pondělí pak na tomtéž místě od 18 hodin bude možné prožít tento svátek na mimořádné mši svaté.
Výlet Benešov - Děčín - u příležitosti nedělní oslavy svátku Narození Panny Marie v Benešově nad Pl. se chystá další výlet s duchovní tématikou - odjezd vlaku je v 7:45 z hl. nádraží v Děčíně, mše svatá v Benešově v 8.30. Po mši svaté nenáročné pěší putování podél Ploučnice zpět do Děčína. Na cestu zpět je připraven duchovně zábavný program.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 25. - 31. srpna (publikováno: 24.8.2014)

Varhanní maraton - již v pondělí nás poctí svoji hrou na varhany v kostele Sv. Václava a Blažeje (10:00) a Povýšení Sv. Kříže (11:00) virtuózní varhaník Matthias Grünert, který v rámci pětidenního turné hraje na 42 varhan v SRN a ČR - VSTUP ZDARMA !!!
Pouť v Těchlovicích - v sobotu ve 14:30 hodin se v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele koná poutní mše svatá
Pochod Křížovka - Bělá - již patnáctý ročník zábavného putování pro děti a mládež se uskuteční v neděli od 11 hodin. Sraz je na faře v Křížové ulici, na trase čeká účastníky mnoho soutěží a na faře v Bělé slavnostní vyhodnocení. Součástí akce je setkání s lukostřelcem a občerstvení.
* Tento pátek se mše svaté nekonají v Benešově nad Ploučnicí a v Arnolticích.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 18. - 24. srpna (publikováno: 17.8.2014)

Panna Marie Královna - tuto památku oslavíme v pátek
Žehnání zvonů - v sobotu v Merbolticích slavnostně požehná zvony Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický (začátek v 11 hodin)
Křesťanská dospělost - v neděli v Jiřetíně pod Jedlovou udělí Mons. Jan Baxant svátost biřmování - mše sv. začíná v kostele Nejsvětější Trojice v 9:30
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 11. - 17. srpna (publikováno: 10.8.2014)

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
- tato slavnost připadá na pátek
- poutní mše svatá se uskuteční v Arnolticích v kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu v 19 hodin
žehnání květin u příležitosti této slavnosti se uskuteční v Podmoklech v neděli v 9 hodin
- mnoho poutních mší ke cti Panny Marie proběhne tento týden i na jiných místech naší diecéze - viz. kalendář akcí na stránkách www.dltm.cz
 
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 4. - 10. srpna (publikováno: 3.8.2014)

Záskok v Děčíně - otec Tomáš je od úterý do pátku na Moravě, zaskakuje za něj P. Vojtěch Suchý, v pátek bude bohoslužba slova vedená Ing. A. Kubou.
Úklid kostela - velmi duchovní akce v sobotu v 8:15 v kostele sv. Václava a Blažeje, následuje posezení u čaje a dobrot. 
Pouť ke Sv. Vavřinci - v nedalekém Jezvé se nachází kostel Sv. Vavřince. Pouť se koná tuto sobotu, mše svatá začíná v 10:00, následuje bohatý doprovodný program až do nočních hodin včetně vystoupení Petry Černocké.
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 28. července - 3. srpna (publikováno: 27.7.2014)

Pohřeb předchůdce otce Tomáše - R.D. Benno Rössler působil jako administrátor Děkanství Děčín v letech 1978 až 1990; zemřel v neděli 20.7.2014. Pohřební mše svatá se uskuteční ve Staré Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 28.7. od 11 hodin. Parte a rozhovor s otcem Bennem ZDE.
Setkání mužů - jako každé úterý se chlapi setkají v kapli Sv. Jiří na děčínském zámku ke společné modlitbě za město a na další úmysly. Všichni muži jsou zváni na 20. hodinu. 
Pouť do Verneřic - svatoanenská pouť se koná ve Verneřicích, mši svatou od 14 hodin celebruje J.M. can. Karel Havelka, děkan Katedrální kapituly v Litoměřicích. Pestrý doprovodný program po celý den (10 - 23 hod.)
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 21. - 27. července (publikováno: 20.7.2014)

Svatá Anna - svatoanenská pouť v sobotu v Malé Veleni (Jedlka) - podrobnosti ZDE
Benešov n. Pl. - nekoná se páteční mše sv.
Baxant ve Všemilech - Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický přijede požehnat zrenovovaný kostel Sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích (mši svatou zde celebruje v neděli v 10:00) a opravenou skalní kapli sv. Ignáce ve Všemilech (obřad zde začíná v neděli ve 14 hodin)
Další informace - týdenní přehled "Naše farnosti" ZDE.
 

Akce v týdnu 14. - 20. července (publikováno: 13.7.2014)

DĚKANSTVÍ DĚČÍN
* V pondělí je mše sv. místo v 7:30 až v 15 hodin. Koná se při příležitosti pohřbu.
* V úterý se mše sv. nekoná.
* Ve čtvrtek v 18:00 se uskuteční farní rada - informační setkání farníků s knězem, zváni jsou všichni.
 
JÍLOVÉ
* V sobotu v 15 hodin se na Sněžníku koná poutní bohoslužba v kapli Jména Panny Marie s procesím ke kapli Svaté Trojice.
 
PODMOKLY
* V pátek v 16:00 se schází schönstattský klub.
 
DALŠÍ AKCE
* Výlet na vyhlídku Kohout u Benešova nad Pl. - lehká turistika, odjezd vlaku v 8:40 z nádraží Děčín-východ. Bližší informace u Jarky Skřivánkové (tel. 737 848 767).
 
Podrobnosti v týdenním přehledu "Naše farnosti" ZDE.
 
 

Akce v týdnu 7. - 13. července (publikováno: 6.7.2014)

* Svátek Sv. Benedikta - v pátek si svého patrona připomíná celá křesťanská Evropa.
Podmokly - v pátek se nekoná mše svatá.
Filmový klub - jedinečné filmové zpracování rockové opery Jesus Christ Superstar (USA, 1973, 108 min.) se bude promítat v pátek na faře v Křížové ulici. Začátek je v 19 hodin. Pozor, rock se poslouchá NAHLAS !!
Úklid kostela - tradiční druhá sobota v měsíci je "zasvěcena" úklidu v kostele Sv. Václava a Blažeje. Start v 8:15, posezení u čaje a sladkostí jen o málo později.
Setkání seniorů - opět v úterý v 15:30 na faře u Sv. Františka z Assisi.
Podrobnosti a další akce v týdenním přehledu "Naše farnosti" ZDE.
 
Varhanní maratón (publikováno: 22.6.2014)
Autoři: Jiri Kocourek, Hermann Eule Orgelbau, Bautzen.   
 
"Nechť zní Bohu chvála". Avizujeme konání varhanního maratonu, pořádaného Saským Švýcarskem (SRN), pod patronací ministerského předsedy Svobodného státu Sasko pana Stanislawa Tillicha, jehož šestý díl se uskuteční dne 25. srpna 2014 v Děčíně, a to následovně: 
 
- 10:00 kostel sv. Václava a Blažeje, varhany Feller. Interpret: Matthias Grünert.
- 11:00 chrám Povýšení sv. Kříže, varhany Rieger, Opus 315. Interpret: Matthias Grünert.
 
Projekt tohoto maratonu se připravoval od r. 2012 a nyní zásluhou pana Andrease G.Seidela, Jiřího Kocourka a Jana Záhory st. se může realizovat. Děčín nebyl vybrán náhodně, neboť zdejší varhany ve farnosti Děčín I se těší velké oblibě interpretů domácích a zahraničních. Za zmínku stojí i vybrané nástroje v Chlumci, Teplicích a Oseku, kterých se též varhanní maraton týká. A nelze opomenout i zajištění příkladné péče o děčínské varhany, které pro koncertní sezónu 2014 připraví varhanář pan Ivan Bok z Krnova. Pro varhanáře se podařily získat finanční prostředky díky místnímu panu řediteli kůru. Proto i jemu veliké poděkování a Boží požehnání.
 

Akce v týdnu 30. června - 6. července (publikováno: 29.6.2014)

* Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Evropy - slavíme v sobotu...
* Bynov - téměř nikdo neví, že bynovský kostel Panny Marie spadá pod farnost Bělá. Sobotní mše svatá začíná v Bynově v 17:30.
* Javory - bohoslužba ke cti sv. Prokopa se koná v jemu věnovaném kostele v sobotu v 15:30.
Podrobnosti a další akce v týdenním přehledu "Naše farnosti" ZDE.
 
 

 

Novinky - archiv

Novinky 1. pololetí 2014 (6.1. - 29.6.)

29.06.2014 00:00
Akce v týdnu 23. - 29. června (publikováno: 22.6.2014) * Týden ve znamení slavností (Narození sv. Jana Křtitele, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova), památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie a svátku Sv. Petra a Pavla * Muži a breviář - pravidelné setkání v úterý...

Novinky od 6.10.2013 do 5.1.2014

29.12.2013 13:17
Akce v týdnu 30. prosince - 5. ledna (29.12.2013) * Silvestr u Sv. Františka - mše svatá (17:30), film Hobit: Neočekávaná cesta (19:00), YouTube party (22:00), adorace v kostele (23:30), přivítání nového roku (24:00). * Novoroční mše svaté - příchod nového...

Farní promítání

05.10.2013 20:41
Po čase jste opět srdečně zváni na faru na Husově náměstí v Děčíně 4 - Podmoklech, kde vás v pátek 11.10.2013 v 19:00 hod. čeká shlédnutí polsko-německého filmu ŽIVOT ZA ŽIVOT - Maxmilián Kolbe. Červenec 1941 - mladý slezan Jan uprchl z koncentračního tábora v Osvětimi. Za útěk tohoto uprchlíka...

Duchovní obnova pro dívky v Jiřetíně

01.10.2013 21:15
Vážení přátelé  do redakce došel dopis od paní Dany Pospíšilové, který si dovolujeme zde uveřejnit a doplnit jej informačním letáčkem.   Vážení přátelé, Ráda bych vzala holky 15-18 na duchovní obnovu do Jiřetína, Koná se od 11-13 října. Prosím přihlaste se. děkuji S přáním krásného...

Faustyna przypomina

30.09.2013 18:15
K sobotnímu svátku Sv. Faustyny Kowalské hrají a zpívají na videu výše polští Arka Noego...   Z nieba woła nas jakaś dziewczyna - Faustyna Bo na zegarze wybiła już trzecia godzina - godzina O miłosierdziu Bożym nam przypomina - Faustyna Stań na chwilę modlitwę z nami zaczynaj -...

Koncert v Thunovské kapli

23.09.2013 14:52
Zážitek pro milovníky tzv. staré hudby. kaple Sv. Jana Nepomuckého čtvrtek 26.9.2013 od 19 hod. Podrobné informace získáte klepnutím SEM

Putovní výstava

22.09.2013 13:25
Římskokatolická farnost Děčín.Podmokly a Společnost pro obnovu památek Ústecka o.s. zvou na putovní výstavu Zničené kostely severních Čech 1945-1989 Kostel Sv.Václava Děčín-Rozbělesy 27.-30.9.2013 pátek 27.9. 14-18 hod. sobota + neděle 28.-29.9. 9-18 hod. pondělí 30.9. 14.-18.hod.

POUTNÍ SETKÁNÍ

22.09.2013 13:18
a bohoslužba slova  v kostele Sv. Václava v Děčíně Rozbělesích ke svátku sv. Václava se koná v sobotu 28.9.2013 v 16 hodin. Celebruje P.František Jirásek  

Duchovní obnova pro dívky

10.09.2013 18:43
Bližší informace naleznete ZDE

7. fotbalový turnaj

01.09.2013 12:10
litoměřické diecéze se koná v sobotu 7.9.2013 v Litoměřicích na hřišti u Masarykovy ZŠ a gymnázia PROGRAM: 8:30 prezence před kostelem Všech svatých na náměstí 9:00 mše svatá 10:30 začátek turnaje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>